Podczas spotkania najmłodsi mieli okazję posłuchać jednej z bajek i poszukać razem z Księżniczką Adelą prawdziwego przyjaciela – w tym celu przeszli doskonale próbę odwagi oraz wiedzy. Tworzyli również własną wersję ilustracji do książki. Ich starsi koledzy natomiast zgłębiali tajemnice przepisów prawa słuchając historii Oskara. Spotkanie zakończyło się tradycyjnym rozdaniem autografów i dedykacji do książek.
Wychowawcy świetlicy

Skworz 3


skworz 1Skworz 4Skworz 6skworz 5