W razie wątpliwości co do kupna materiałów dodatkowych (np. atlasów) decyzję należy podjąć po pierwszej lekcji z nauczycielem prowadzącym.