caritas 1 p

Wychowanie do wartości

Wychowanie do wartości

 Wychowywać – to pomagać w poszukiwaniu i odkrywaniu wartości.

 Wychowywanie dziecka jest przywilejem i niełatwym obowiązkiem rodzica. Dotkliwy deficyt wartości w życiu społecznym powoduje niepokój o przyszłość dzieci. Wartości moralne stoją na straży życia i jego jakości. Nauczanie dziecka wartości jest największym zadaniem wychowawczym dla rodziców i nauczycieli. W obecnym czasie nasza szkoła pragnie wyjść naprzeciw temu zadaniu i włącza nauczanie konkretnych wartości moralnych do programu wychowawczego szkoły. Program realizowany będzie w  Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum i obejmować będzie wybrane ponadczasowe wartości, ujęte w trzyletnim cyklu wychowania i nauczania. Będą to: szacunek, uczciwość, szczęście i optymizm, odpowiedzialność i samodyscyplina, przyjaźń, mądrość, odwaga, pokojowość, miłość.

 


 

Istotą naszego programu jest jedność domu i szkoły w wychowaniu do wartości. Pragniemy zaproponować rodzicom uczestniczenie w tym programie poprzez rozmowy i dyskusje ze swoimi dziećmi na zadany temat dotyczący konkretnej wartości.

W roku szkolnym 2014/2015 liczymy na chwile głośnego zastanowienia się nad szacunkiem, uczciwością, szczęściem i optymizmem.

Zaczynamy od szacunku. W czasie lekcji wychowawczych nauczyciele omówią z uczniami te składowe szacunku, które w danej klasie szczególnie są potrzebne oraz wprowadzą konkretne zadania, które pomogą dobre nawyki utrwalić.

W miesiącach zimowych w programie wychowawczym zajmujemy się omawianiem kolejnej wartości, jaką jest uczciwość. Uczciwość buduje poczucie własnej wartości, a także zaufanie innych do nas. Uczciwość rozumiemy jako mówienie i poszanowanie prawdy, rzetelność, nieprzywłaszczanie sobie cudzej własności.

Wiosną czas na szczęście i optymizm jako kolejne wartości do omówienia z naszego programu wychowawczego. Szczęście to poczucie trwałego zadowolenia, wewnętrznej harmonii i spokoju, które są skutkiem życzliwości, akceptacji siebie i świata oraz wiary w jego dobro. Warunkiem szczęścia jest optymizm – postrzeganie spraw w jasnym świetle, wzbudzanie w sobie nadziei, entuzjazmu i odwagi do działania, zaś składową optymizmu - poczucie humoru.

W roku szkolnym 2015/2016 w programie wychowawczym szkoły: odpowiedzialność i samodyscyplina, przyjaźń i mądrość.

Odpowiedzialność to rzetelne wypełnianie obowiązków, dbanie o dobro i zapobieganie złu, a także gotowość do ponoszenia konsekwencji własnych wyborów i zachowań. Praktykowanie odpowiedzialności nie zawsze jest łatwe. Wymaga wysiłku, wyrzeczeń, a nawet wielkich poświęceń. Odpowiedzialność jednak czyni życie wartościowszym – buduje lepszy, bardziej przewidywalny świat, dobre stosunki między ludźmi, daje poczucie własnej wartości i dumy, przynosi szacunek i zaufanie innych osób. Samodyscyplina to samokontrola, umiar oraz wytrwałe rozwijanie własnego potencjału.

Przyjaźń to bliski i równoprawny związek pomiędzy osobami, oparty na wzajemnej sympatii, życzliwości, szczerości, zaufaniu, gotowości do pomocy i czerpaniu przyjemności z przebywania razem.

Mądrość to celowe przyczynianie się do dobra poprzez właściwe wybory. Mądrość jako wartość moralna dąży do szukania rozwiązań, które uwzględniają zarówno dobro osoby czy grupy, jak i szeroko pojęte dobro powszechne.

W roku szkolnym 2016/2017 w programie wychowawczym szkoły: odwaga, pokojowość i miłość.

Odwaga, jako wartość moralna, jest to podejmowanie trudnych, ale ważnych decyzji oraz przeciwstawianie się złu. Nie są nią: brawura i bohaterszczyzna.

Odwaga wyraża się w:
1. podejmowaniu nowych wyzwań (z uwzględnieniem konsekwencji),
2. akceptacji zmian,
3. prezentowaniu i obronie własnych poglądów i ideałów,
4. obronie słabszych,
5. przyznaniu się do winy,
6. mówieniu trudnej, ale koniecznej prawdy,
7. przyznaniu się przed sobą do swych problemów, pokonywaniu lęku i słabości,
8. sprzeciwie wobec zła, walce z nim.

Pokojowość – osiąganie celów poprzez stosowanie rozumu i refleksji, powstrzymanie się od przemocy; spokój, cierpliwość i łagodność; postawa człowieka otwartego na różne rozwiązania, który szanując innych, zawsze poszukuje strategii wygrana – wygrana.

Pokojowość wyraża się w:
- rozumowym osiąganiu celów, refleksji,
- powstrzymaniu się od przemocy,
- spokoju, równowadze ducha i umysłu, opanowaniu, kontroli impulsów,
- dojrzałym radzeniu sobie ze złością,
- łagodności, cierpliwości i elastyczności,
- gotowości do zgody, poszukiwania kompromisu.

Miłość jest to nie tylko głębokie uczucie do drugiej osoby, ale też silne przywiązanie do niej i gotowość do bezinteresownego służenia jej. Połączona jest zwykle z silnym pragnieniem ciągłego bycia z ukochaną osobą i chęcią obdarzania jej szczęściem. Miłość to także odczuwanie głębokiej więzi emocjonalnej z miejscem lub społecznością, z którymi z jakichś względów się identyfikujemy (np. miłość do ojczyzny).

 

 

 

Inspiracja: Internetowy Uniwersytet Mądrego Wychowania

 

Joomla gallery by joomlashine.com

Kcecak Logo Show

Gościmy

Odwiedza nas 58 gości.

www.opoka.org.pl

Ważne telefony

  • 12-634-50-50   szkoła
  • 12-634-55-33   księgowość
  • 12-634-55-35   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  • 12-634-30-57   faks
  • więcej...
Początek strony