W ogólnopolskim konkursie „Mix humanistyczny” marzec 2012 udział wzięło 15 uczniów gimnazjum. Dyplom laureata i nagrodę książkową otrzymują: Patrycja Oleniacz kl. IIIB, Jan Matan kl. IIIA, Martyna Sykta kl.IIIB. Dyplomy laureata otrzymują: Julia Pacholarz kl. IIIB, Anna Hofman kl. IIIA, Katarzyna Cieślak kl. IIIA. Dyplomy wyróżnienia otrzymują: Maria Miszczyńska kl. IIIB, Weronika Francak kl. IIIA. Serdecznie gratulujemy!

opiekun mgr Agnieszka K ieblesz

Liga Strzelecka

Serdecznie gratulujemy naszym ucznennicom Gimnazjum zajęcia I miejsca w Klasyfikacji Drużynowej Dziewcząt w Międzyszkolnej Lidze Strzeleckiej: Annie Hoang, Aleksandrze Kielar, Annie Niemiec oraz uczniom za zajęcie III miejsca w Klasyfikacji Drużynowej Chłopców Krakowskiej Ligi Strzeleckiej LOK a także opiekunowi p. mgr Pawłowi Minorowiczowi.

Informujemy, że Finał I Małopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Niektórzy lubią poezję” odbędzie się 30.04.2012 o godz. 12.00 w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie przy ul. Pędzichów 13

Na Finał zapraszamy wszystkich uczestników Konkursu.

W programie:
- ogłoszenie wyników Konkursu
- uroczyste wręczenie nagród
- recytacja w wykonaniu zwycięzców Konkursu
- warsztaty recytatorskie prowadzone przez aktora Teatru Ludowego Pana Piotra Piechę (dla wszystkich chętnych uczestników konkursu oraz ich opiekunów)
- po warsztatach indywidualne rozmowy z aktorem.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
ORGANIZATORZY KONKURSU

II miejce w zawodach lyżwiarskich

Przedstawiciele klas II - III ze Szkoły podstawowej zdobyli II miejsce w Międzyszkolnych Zawodach Łyżwiarskich. Gratulujemy: Ali Małkowskiej, Zosi Sokołowskiej, Madzi Bielawskiej, Julii Banach, Emilce Kowal, Zuzi Astramowicz, Basi Łach, Bartoszowi Wermińskiemu, Kacprowi Drozd, Filipowi Śmiech, Łukaszowi Żurawel, Kacprowi Gradowskiemu, Mateuszowi Stępień, Szymonowi Gaweł i Mikołajowi Kurzawa.

Sukcesy Radosława Żaka

Donosimy o licznych sukcesach Radosław Żaka, ucznia z klasy IIIa Szkoły Podstawowej:

 • I miejsce w województwie i jednocześnie III miejsce w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym "MAT 2012"
 • I miejsce w kraju w ogólnopolskim konkursie "Alfik matematyczny"
 • II miejsce w VI edycji Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego Kaktus ' 2012
 • III miejsce w VII edycji międzyszkolnego konkursu wiedzy o Krakowie "Krakusek" 2012

Serdecznie gratulujemy!

W marcu 2012 r. Centrum Edukacyjne „Radosna Nowina” w Piekarach zorganizowało Festiwal Twórczości im. ks. Siemaszki w kategorii „literatura”. Do konkursu literackiego pt. „Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest” przystąpiły następujące uczennice naszego gimnazjum: Anna Cebula kl. IB, Katarzyna Małek kl. IIA, Justyna Pażucha kl. IIA, Patrycja Oleniacz kl. IIIB. Do finału zakwalifikowała się Justyna Pażucha. Serdecznie gratulujemy! opiekun mgr Agnieszka Kieblesz

Już wkrótce druga część spotkania z dr M. Babikiem pt.: „Rodzic wobec seksualności dziecka” - 24 kwietnia (wtorek) 2012 r. godz. 17.00 Zapraszamy.

Elżbieta Miszczyńska - pedagog

Ministranci Słowa Bożego

Dnia 17 kwietnia w czasie Mszy św. zostali przyjęci do grona Ministrantów Słowa Bożego nasi uczniowie klasy I Gimnazjum: Grzegorz Grabowski, Mikołaj Pugowski, Jan Szarek.

Laureatka i finalistka Konkursu Biblijnego w Szkole Podstawowej

Serdecznie gratulujemy sukcesów w Małopolskim Konkursie Biblijnym: finalistce - Weronice Janik z klasy V i laureatce Justynie Ciesińskiej z klasy VI.

Zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie grafiki komputerowej "Jedzenie ma znaczenie"

 

Wyniki ewaluacji zewnętrznej dokonanej przez Małopolskie Kuratorium w Szkole Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu

Obszar: EFEKTY
Wymaganie: analiza wyników sprawdzianów kompetencji spełnione na poziomie bardzo wysokim (A).

Wymaganie: uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej spełnione na poziomie bardzo wysokim (A).

Wymaganie: uczniowie są aktywni, chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w szkole, są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły spełnione na poziomie wysokim (B).

Wymaganie: respektowane są normy społeczne, uczniowie czują się w szkole bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje spełnione na poziomie wysokim (B).

Przyszedłem Ogień rzucić na ziemię
i jakże bardzo pragnę,
żeby on już zapłonął (Mt 19,49)

 

 

 

 

 

Ten, który jest „Zwycięzcą śmierci, piekła i szatana”,
który mocą swojego Krzyża „ogień rzucił na ziemię”
by płonął i stawał się darem nowego życia,
niech obdarzy radością i pokojem w wędrówce za Jezusem
na Golgotę i do pustego grobu.
Niech czas przeżywania świętych tajemnic
Męki i Zmartwychwstania Bożego Syna
będzie wchodzeniem w ten Boży Ogień,
doświadczaniem całej głębi i mocy daru Odkupienia.
Niech Zmartwychwstały Król Wieków
pomnaża wiarę, umacnia nadzieję i obdarza serca miłością.

W imieniu Dyrekcji, Nauczycieli i Pracowników
oraz Uczniów
Katolickich Szkół im. Świętej Rodziny z Nazaretu
w Krakowie

ks. dr Krzysztof Wilk
dyrektor szkoły
Wielkanoc 2012

Rozkład dzwonków

 • 0 7.30 –  8.15
 • 1 8.20 –  9.05
 • 2 9.15 – 10.00
 • 3 10.10 – 10.55
 • 4 11.10 – 11.55
 • 5 12.05 – 12.50
 • 6 13.00 – 13.45
 • 7 14.05 – 14.50

Kalendarz roku szkolnego

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.17-1.01.18
Ferie zimowe: 12-25.02.18
Rekolekcje dla SP: 03.18
Rekolekcje dla G i LO: 20 i 21.03.18
Wiosenna przerwa świąteczna: 29.03-3.04.18
Zakończenie roku szkolnego: 22.06.18

Harmonogram zebrań rodziców

 • 21 września 2017
 • 16 listopada 2017
 • 25 stycznia 2018
 • 15 marca 2018
 • 24 maja 2018

www.opoka.org.pl

Ważne telefony

Początek strony