Ravensbruck
Katarzyna Bednarczyk z klasy 8a
zajęła 2. miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie Literacko-Historycznym „Polskie więźniarki w Ravensbrück” odbywającym się pod patronatem dr Wandy Półtawskiej – lekarki, przyjaciółki św. Jana Pawła II i byłej więźniarki obozu w Ravensbrück. 13 września w bazylice oo. Franciszkanów odbyły się uroczystości wieńczące kolejną edycję konkursu: Msza św. w intencji zmarłych i żyjących więźniarek, wręczenie przez Prezesa IPN dr. Jarosława Szarka nagród laureatom i ich opiekunom, część artystyczna oraz spotkanie z dr Wandą Półtawską i organizatorami konkursu. Kasia Bednarczyk i p. Anna Kita odebrały dyplomy, nagrody rzeczowe i główną nagrodę – wyjazd edukacyjny do Lipska, Ravensbrück, Poczdamu i Berlina.