Z radością informujemy, że Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu znajduje się na 10. miejscu spośród krakowskich szkół, biorąc pod uwagę edukacyjną wartość dodaną.
Czytaj w Gazecie Krakowskiej
EWD oblicza się na podstawie wyników egzaminów - w przypadku liceów były to egzaminy gimnazjalne i matura. Wartość ta pokazuje, w której szkole młodzież najwięcej się nauczyła, czy i w jakim stopniu dana szkoła rozwija wiedzę i umiejętności ucznia.
Gratulujemy naszym Absolwentom i Nauczycielom!
Katarzyna Wójtowicz
zastępca Dyrektora Szkoły