Konkurs muzyczny „Anioł Stróż”

  1. Cele konkursu:

- rozwijanie wrażliwości estetycznej, zainteresowań i uzdolnień muzycznych,

- kształtowanie wyobraźni muzycznej i rozbudzenie aktywności twórczej,

- kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole poprzez wspólną pracę i muzykowanie,

- zainspirowanie do zainteresowania się tematyką anielską.

  1. Konkurs jest adresowany do uczniów Katolickich Szkół św. Rodziny z Nazaretu.

Prace oceniane będą osobno na poziomie klas IV-V szkoły podstawowej, kl. VI-VIII szkoły podstawowej i gimnazjum oraz na poziomie liceum.

  1. Przedmiotem konkursu jest piosenka tematycznie związana z aniołem stróżem, pojmowanym w znaczeniu biblijnym, skomponowana przez ucznia/uczniów.

Można wykorzystać istniejący tekst (np. wiersz) lub napisać swój.

  1. Piosenkę można zgłosić do konkursu indywidualnie lub w zespole liczącym dwie do trzech osób.
  2. Ocenie podlega strona muzyczna pracy (melodia, relacja słowo-dźwięk, rytmika, artykulacja etc.).
  3. Piosenkę należy nagrać, np. w formacie mp3 i do dnia 17 października 2018 r. (środa) dostarczyć p. Katarzynie Śmiałkowskiej.
  4. Nagrodzone piosenki zostaną wykonywane przez jej kompozytorów podczas koncertu laureatów.