Różańcowy Konkurs Październikowy

  1. Tematem i przedmiotem konkursu jest rysunek ilustrujący motyw:

„Módlmy się różańcem za nas, nasze rodziny, naszą szkołę, Ojczyznę i Kościół”.

  1. Konkurs jest skierowany do uczniów SP.
  2. Format pracy A4, technika dowolna.
  3. Pracę należy podpisać imieniem, nazwiskiem, podać klasę i szkołę.

Termin oddawania prac przedłużono do 29 października 2018. Miejsce składania prac – pracownia nauczycielska na półpiętrze.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego SP