REGULAMIN

1. Termin i miejsce: 8 listopada 2018, aula szkolna, godz. 14 SP, 15 Gim i LO.

2. Cel konkursu:
a) wspólne świętowanie Stulecia Odzyskania Niepodległości
b) promowanie i popularyzowanie pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej i historycznej,
c) podtrzymywanie tradycji wspólnego śpiewania pieśni polskich,
d) pogłębianie świadomości narodowej i historycznej,
e) propagowanie wartości patriotycznych,
f) rozwijanie i prezentowanie umiejętności wokalnych dzieci i młodzieży.

3. Zasady uczestnictwa:
a) w konkursie mogą brać udział: soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne
b) uczestnicy będą oceniani przez jury w 4 kategoriach wiekowych: SP klasy I-IV, V-VIII
oraz gimnazjum i liceum. Podział na kategorie może ulec zmianie w zależności od zgłoszeń uczestników,
c) uczestnicy przygotowują 1 piosenkę lub pieśń o tematyce patriotycznej lub historycznej,
d) prezentowane kompozycje nie mogą się powtarzać – o wyborze tytułu decyduje pierwszeństwo zgłoszenia,
e) uczestnicy nie mogą wykonywać utworów, które śpiewali w poprzedniej edycji konkursu,
f) kompozycje mogą być wykonywane a cappella, z podkładem muzycznym w wersji mp3 lub
z akompaniamentem „na żywo",
g) czas wykonywania piosenki/pieśni nie może przekraczać 5 minut.

4. Kryteria oceny uczestników:
- umiejętności wokalne,
- dobór i oryginalność repertuaru,
- stopień trudności utworu,
- interpretacja oraz ogólny wyraz artystyczny.

5. Zgłoszenia (imiona, nazwiska uczestników, klasa, tytuł piosenki) przyjmuje p. Hanna Perdenia, s. Agata Cul, p. Katarzyna Śmiałkowska – zgłoszenia proszę wpisywać na listę na drzwiach pracowni nauczycielskiej, termin przedłużono do poniedziałku 31.10.2018r.