flaga polska falowana

Regulamin szkolnego konkursu literackiego

  1. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów SP.
  2. Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych, promowanie wiedzy o Polsce, wspieranie zainteresowań uczniów i umożliwienie im twórczego współzawodnictwa.
  3. Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych: klasy I-III, IV-VI, VII-VIII.
  4. Tematy do wyboru:

Czym jest dla mnie ojczyzna?

Dlaczego kocham Polskę?

Co to znaczy, że jestem Polakiem?

  1. Forma literacka: dowolna (np. rozprawka, esej, wiersz, opowiadanie).
  2. Termin oddawania prac: 25 listopada 2018. Miejsce składania prac – pracownia nauczycielska na półpiętrze.

    Opiekun Samorządu Uczniowskiego SP