Dnia 30 października 2009 roku klasa 1a LO udała się do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej mieszczącej się przy ulicy Rajskiej by uczestniczyć w lekcji bibliotecznej zatytułowanej ?Mediateka?. Celem lekcji było zapoznanie uczniów z wszelkimi rodzajami gromadzonych przez bibliotekę zbiorów oraz poznanie samej biblioteki i zasad korzystanie z jej księgozbioru i innych dokumentów.

W pięknej czytelni działu młodzieżowego biblioteki oglądaliśmy różne rodzaje obecnie spotykanych mediów: poczynając od różnorodnych form książkowych (np. książka brajlowska) poprzez dokumenty dźwiękowe (tu także książki mówione tzw. audiobooki wypożyczane najczęściej przez osoby niewidome lub słabo widzące; płyty analogowe; kompaktowe), audiowizualne (kasety DVD, VCD) aż po nowoczesne formy łączące rozmaite cechy dokumentów (książki elektroniczne).
Poznaliśmy też w formie skrótowej podstawowe formy książki od jej zarania. Od najdawniejszych czasów kiedy pisano na gliniany tabliczkach poprzez zwój papirusowy aż po kodeks czyli formę jaką ma książka dziś. Przedstawiono nam przykłady książki rękopiśmiennej (reprint słynnego Kodeksu Bohema) oraz ciekawe przykłady dostępnej nam dzięki wynalazkowi Gutenberga książki drukowanej.
A potem odbyliśmy wycieczkę po całej bibliotece odwiedzając jej najważniejsze części. Oprócz oddziałów dla dzieci i młodzieży byliśmy w oddziale książki brajlowskiej i dźwiękowej, w wypożyczalni obcojęzycznej, w wypożyczalni muzycznej. Tu oprócz nut, biografii muzyków, płyt analogowych i kompaktowych znajdują się też zbiory filmów na kasetach DVD i VCD, szczególnie wybitnych filmów polskich. Tu też są stanowiska gdzie można posłuchać muzyki. Duże wrażenie zrobiła na nas nowa i bardzo nowoczesna czytelnia, która znajduje się obecnie na trzecim piętrze. W każdym prawie oddziale można skorzystać z katalogu komputerowego biblioteki, który informuje czytelnika, czy poszukiwana przez niego książka czy dokument na innym nośniku jest dostępny w bibliotece.