Klasa I a
Zofia Dąbrowa
Iga Janecka
Małgorzata Niesułowska
Katarzyna Okońska
Klasa I b
Jan Podsiadło
Dawid Czarnecki
Klasa II a
Anna Kaleta
Cecylia Sułkowska
Jakub Szwec
Krzysztof Jędras

 

Klasa II b
Michał Gąsiorek
Filip Theodorakopoulos
Monika Kwater
Adam Zabirowski
Rafał Pawlisz
Aleksandra Kubik
Barbara Pfeifer
Klasa III a
Dominika Biegun
Anna Nawara
Ziemowit Waszczyszyn
Klasa III b
Krzysztof Mędrela
Kamila Pierzchała


?Nie od razu Kraków zbudowano?

To przysłowie o Krakowie każdy Polak zna. Kraków się rozbudowuje, większy jest co dnia.

Budowlańcy pracę mają ? żaden się nie leni. Tylko patrzeć jak nasz Kraków sięgnie do Myślenic?

Dnia 11 maja o godz. 14.00 odbyło się w świetlicy szkolnej spotkanie autorskie z pisarzem książeczek i wierszyków dla dzieci panem Karolem Kozłowskim. Pan Karol opowiadał dzieciom o książkach, które napisał. Recytował wierszyki z dużym talentem aktorskim wcielając się we wszystkie postacie, o których w nich mowa. Dzieci słuchały z wielkim zainteresowaniem wszystkich opowieści pana Karola. Po spotkaniu autor z przyjemnością podpisywał swoje książki.

Karol Kozłowski
nauczyciel w krakowskich Szkołach Muzycznych, autor tekstów do Kabaretu Nauczycielskiego. Od 1972 roku publikuje drobne wiersze i fraszki na łamach wielu czasopism. W 1994 roku ukazują się jego pierwsze tomiki poezji dla dzieci pod tytułem ?Zwierzątkowo?. Obecnie ma na swoim dorobku wiele książeczek z wierszykami dla dzieci. Do najbardziej znanych należą: ?Któż wypowie Twoje piękno??, ?Przyszła koza do woza?, ?Pory roku?, ?Wiersze walentynkowe?, ?Maluchem przez Polskę?, ?Smok i smog? i wiele innych.

 

Uczniowie gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu, które odbyło się 12 marca 2009 roku w Oddziale dla Młodzieży Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie przy ul. Rajskiej. O swej ostatniej podróży do Nepalu opowiadał Aldo Vargas-Tetmajer - podróżnik i wykładowca na Porównawczych Studiach Cywilizacji UJ. Globtroter opowiadał o Tybecie, a także o Katmandu. Opowieści towarzyszył pokaz fotografii ukazujących piękno tych zakątków świata.

Aldo Vargas -Tetmajer urodził się w Argentynie, przez wiele lat mieszkał w Boliwii, w końcu rodzina postanowiła przenieść się do Polski. Z wykształcenia i zawodu architekt-urbanista, ukończył studia na Politechnice Krakowskiej oraz studia pomagisterskie na Akademii Ekonomicznej. Prowadzi również zajęcia z przedmiotu Cywilizacje Prekolumbijskie Ameryk w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ. Z zamiłowania i drugiego zawodu jest podróżnikiem i pilotem wycieczek do krajów Ameryki Południowej, Afryki oraz Indii i Nepalu. Jego przodkiem był brat Kazimierza Przerwy - Tetmajera. Wychowany w dwóch kręgach kulturowych, władający wieloma językami Aldo nie zastanawia się, gdzie czuje się najlepiej, którym językiem woli mówić. - "Dzięki temu jestem po prostu obywatelem świata i w wielu miejscach jestem jednakowo u siebie" - stwierdza.

 

W marcu 2009 biblioteka szkolna przeprowadziła 2 konkursy biblioteczne dla uczniów gimnazjum. Uczniowie chętnie uczestniczyli w konkursach i wykazali się dużą wiedzą. Wyłoniono następujących zwycięzców.

Konkurs ze znajomości ?Opowieści z Narnii?
I miejsce ex aequo
Katarzyna Basista IA
Maria Cieszkowska IIB
Magdalena Pogoda IIIB
II miejsce ex aequo
Aleksander Olszowski IB
Zofia Dąbrowa IA
III miejsce
Urszula Rosół IIIB
Wyróżnienie
Weronika Mencel IIIA

W konkursie pt. ?Sławni Polacy? poprawnych odpowiedzi udzielili:
Maria Szarek IA
Katarzyna Okońska IA
Jakub Niemiec IB
Katarzyna Basista IIA
Michał Gąsiorek IIB
Aleksandra Pyrcz IA

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy!

Konkurs dla klasy I pt. ?Zagadki,wierszyki i bajki?

I miejsce ex aequo
Zuzia Korzonek I a; Kacper Krawczyń I a; Zuzia Mikołajczyk I a; Gabrysia Pacholarz I b; Agnieszka Strakowska I b
II miejsce ex aequo
Ignacy Januszek I a; Estera Jęcek I a; Marta Kotarba I b
Wyróżnienie
Jakub Warias I a; Karol Pacia I a; Nikodem Korohoda I a; Antoś Suwała I b; Oliwia Anioł I b; Marcin Noga I b; Tomasz Bartuś I b

Konkurs dla klas IV i V pt. ?Mikołajek jest fajny!?

I miejsce: Natalia Lisowska kl. IV b
II miejsce ex aequo: Magdalena Bączek kl.V; Agata Czyżewska kl. V
III miejsce ex aequo: Iwo Banach kl. IV a; Zbigniew Trulka kl. IV a

Konkurs czytelniczy dla kl. VI pt. ?Jaka to książka??

I miejsce: Justyna Gruś;
II miejsce: Patrycja Oleniacz;
Wyróżnienie: Basia Dutka;

Konkurs czytelniczy dla kl. II pt. ?Najlepszy znawca książek dla dzieci?

I miejsce ex aequo: Weronika Janik; Mikołaj Sztaba
II miejce: Marcin Żurawel;
III miejsce ex aequo: Adam Zielina; Maciek Zieliński

Konkurs czytelniczy dla kl. III pt. ?Lektury znane i lubiane?

Zwycięzca: Katarzyna Strakowska

Konkurs czytelniczy dla klas IV pt. ?Tajemnice Starej Szafy?

Najlepszy znawca ?Opowieści z Narnii? w SP Jan Pałka z klasy IV a

Konkurs czytelniczy dla klas V pt. ?Hobbit czyli tam i z powrotem?

I. miejce: Tymoteusz Korohoda
II. miejsce: Kuba Jęcek

Dnia 26.03.09 klasa I B gimnazjum uczestniczyła w promocji książki pt. ?Nowe cuda Jana Pawła II?. Promocja wydawnictwa, które jest kontynuacją książki pt. ?Cuda Jana Pawła II? odbyła się w Łagiewnikach w Auli Jana Pawła II. W promocji wzięli udział: m.in. kardynał Stanisław Dziwisz oraz Aleksandra Zapotoczny, która wybrała i opracowała świadectwa osób, przekonanych o cudach jakich doznały za wstawiennictwem papieża Polaka. Ksiądz Sławomir Oder opowiadał, iż do biura Postulacji, wciąż napływają dziesiątki świadectw o doznanych łaskach i wspomnienia dotyczące osoby Jana Pawła II. Kardynał Dziwisz mówił o cudach, których był naocznym świadkiem w czasach pontyfikatu polskiego papieża.

Największa biblioteka w Polsce.

Największą polską biblioteką jest Biblioteka Narodowa w Warszawie. Jest to centralna biblioteka państwa i ważna instytucja kultury. Biblioteka Narodowa to najwartościowsze archiwum piśmiennictwa polskiego oraz największa krajowa biblioteka naukowa o profilu humanistycznym.

1. Warszawa, Aleja Niepodległości

Warszawa, Aleja Niepodległości. Tu mieści się główna siedziba Biblioteki Narodowej. W jej skład wchodzą trzy obiekty połączone ze sobą wewnętrznymi ogrodami.

Tradycje polskiej Biblioteki Narodowej sięgają początków wieku osiemnastego. W 1747 r. bracia Andrzej Stanisław i Józef Andrzej Załuscy udostępnili społeczeństwu zbiory utworzonej przez siebie w Polsce dużej biblioteki. Biblioteka Rzeczypospolitej Załuskich Zwaną przeszła po śmierci fundatorów pod opiekę państwa. Po upadku powstania kościuszkowskiego książnica zawierająca ponad 400 000 woluminów, w tym wiele zabytków języka polskiego oraz piśmiennictwa europejskiego została wywieziona do Petersburga.

Obecna w nadziejach Polaków wizja narodowej książnicy urzeczywistniła się dopiero w okresie międzywojennym, kiedy rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego z dnia 24 lutego 1928 roku ustanowiona została w Warszawie Biblioteka Narodowa.

Dzięki prawu do egzemplarza obowiązkowego gromadziła wszystkie publikacje ukazujące się na terenie Polski. Poza tym do jej zbiorów włączono część odzyskanych na mocy traktatu ryskiego zbiorów Załuskich, a także wiele kolekcji emigracyjnych.

W roku 1939 w bibliotece znajdowało się już ponad 700 000 woluminów. Działania wojenne, wywózki zbiorów a przede wszystkim celowe podpalenie przez Niemców, budynku przy ulicy Okólnik, po upadku powstania warszawskiego spowodowało zagładę najcenniejszych zbiorów.

2. Warszawa, Plac Krasińskich

Warszawa, Plac Krasińskich. Tu mieszczą się zbiory specjalne: rękopisy, stare druki, kolekcje ikonograficzne.

Po II wojnie światowej tworzenie biblioteki rozpoczęło się prawie od początku. Trafiały do niej różne części bibliotek publicznych, prywatnych, kościelnych i innych. Znalazły tu swoje miejsce fragmenty dwóch wielkich bibliotek fundacyjnych: Ordynacji Krasińskich i Ordynacji Zamojskiej.

Obecnie Biblioteka Narodowa posiada największe zbiory w Polsce. W końcu 2010 roku zbiory Biblioteki Narodowej,wraz z dubletami, liczyły 9 141 374 woluminów.

3. Biblioteka Narodowa

Biblioteka gromadzi przede wszystkim publikacje polskie i Polski dotyczące. Przechowuje je w dwóch egzemplarzach, z których pierwszy archiwalny udostępnia się tylko wyjątkowo.

Pod względem wartości historycznej z zasobami Biblioteki Narodowej konkurować mogą jedynie Biblioteka Jagiellońska w Krakowie i Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Do najcenniejszych zbiorów zachowanych w zasobach biblioteki należą najdawniejsze przekazy rękopiśmienne w języku polskim : Kazania świętokrzyskie, Psałterz floriański, Rozmyślania przemyskie ; najstarsze dokumenty prawa polskiego np. statuty Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły, kroniki średniowieczne. Z zabytków piśmiennictwa europejskiego najstarszy jest Testamentum novum, a do najbardziej cennych należą bogato iluminowane kodeksy: Sakramentarz tyniecki, Psałterz wilanowski, Calendarium Parisiense, Ewangeliarz Anastazji, unikatowe wydania pisarzy renesansowych: Kochanowskiego, Reja, Frycza Modrzewskiego i innych.

4. Martinus Polonus Sermones

Martinus Polonus Sermones de tempore et de sanctis?1484. Inkunabuł w XVIII-wiecznej oprawie

 

Nadrzędnym zadaniem Biblioteki Narodowej jest gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dorobku piśmienniczego Polaków, na który składają się zabytki piśmiennictwa narodowego oraz współczesna krajowa produkcja wydawnicza, dokumenty graficzne, muzyczne, audiowizualne i elektroniczne, a także publikacje polskie lub Polski dotyczące, jakie ukazywały się i ukazują za granicą. W narodowych zasobach znajdują się również zbiory innych narodów powstające na terytorium państwa polskiego; dzieła obce, które gromadzone były kiedyś w polskich księgozbiorach, a także wybrane współczesne publikacje zagraniczne z zakresu humanistyki, niezbędne dla uczestnictwa w ogólnoświatowej kulturze.

 

5. Jan Kochanowski6. Duche de Pomeranie

Jan Kochanowski 1585

Duche de Pomeranie. Mapa wydana w Amsterdamie w 1734

Obok gromadzenia wydawnictw podstawowym zadaniem biblioteki jest tworzenie dokumentacji najcenniejszych książek z zasobów własnych, a także centralna rejestracja zbiorów polskich bibliotek. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku zajęto się kompletowaniem dokumentacji utraconych podczas wojny zbiorów bibliotecznych, zwłaszcza rękopisów, inkunabułów i szesnastowiecznych poloników.

Biblioteka Narodowa, w dobie cyfryzacji rozwija swą obecność również w przestrzeni wirtualnej. Pojawiło się sporo serwisów, baz danych i publikacji cyfrowych, przygotowywanych i udostępnianych w internecie.

7. Czytelnia Głowna

8. Czytelnia Czasopism

 

 

Czytelnia Ogólna posiada 300 miejsc

Czytelnia Czasopism

"Krakowianie, czy wiecie, dzięki komu wasze miasto stoi bezpieczne  i  nienaruszone przez tyle stuleci? To Kameduli są waszym piorunochronem?            Kardynał Karol Wojtyła

Na wzgórzach nieopodal Krakowa przykuwa uwagę tajemniczy klasztor otoczony drzewami Lasku Wolskiego. To Srebrna Góra, na której znamienity klasztor wybudował marszałek wielki koronny Mikołaj Wolski. W 1602 roku  za czasów Zygmunta III Wazy Kameduli przybyli do Krakowa.
Kameduli to zakon monastyczny. W całym świecie istnieje  tylko 9 klasztorów, w których przebywa 60 mnichów, z czego 20 to Polacy. Dom generalny Zakonu Eremitów Kamedułów Góry Koronnej znajduje się we Frascati nieopodal Rzymu.
Pustelnicy żyją w małych domkach i kierują się surową regułą opartą na zasadach św. Benedykta i św. Romualda. Podstawową cechą reguły zakonnej jest pełne zbliżenie do Boga, które realizuje w samotności, milczeniu, zachowując post i pokute. Prawie cały dzień mnisi spędzają samotnie w swoim domku-pustelni na pracy, modlitwie, lekturze, kontemplacji. Siedem razy na dobę  spotykają się w kościele na modlitwach liturgii godzin oraz na Mszy świętej.
Klasztor na Srebrnej Górze wybudowany został na wzór klasztorów włoskich a do jego pięknego wyglądu przyczyniło się wielu wybitnych artystów. Barokowy kościół sąsiaduje z dwoma dziedzińcami. Na północnym znajduje się  studnia, zabudowania klasztorne, refektarz i kuchnia. Na południowym dom gościnny oraz apartamenty Wolskiego, wśród których szczególnym zainteresowaniem cieszy się sala akustyczna. Na wschód rozpoczyna się strefa świętego milczenia i samotności czyli pojedyncze domki-pustelnie zakonników.
Klasztor posiada cenne szaty i naczynia liturgiczne a także bibliotekę z wspaniałymi zbiorami, w których renowacji pomagają pracownicy Biblioteki Jagiellońskiej. Cały teren klasztoru został ogrodzony kilkukilometrowym murem. Do klasztoru nie mają wstępu kobiety, jednak zgodnie z testamentem Wolskiego mogą one wejść na teren klasztoru w wyznaczone 12 dni w roku.
Kameduli potrafią nas zadziwić. W świecie gdzie człowiek walczy z brakiem czasu, nagromadzeniem wszechobecnych informacji i bodźców bombardujących go w każdej dziedzinie życia, potrzeba ciszy, milczenia, kontemplacji Boga, odcięcia się od hałaśliwej rzeczywistości budzi nasze zainteresowanie. Bo jak się okazuje da się żyć w ciszy, spokoju, z dala od ludzi a blisko przyrody. Może warto choć czasem pomyśleć o takim świecie i próbować go odnaleźć.

p. Iwona Szczerbowska

20

24

23

Wędrując wakacyjnymi ścieżkami każdy z nas spotyka ciekawe i często zaskakujące miejsca. Jadąc w Polskę bez ustalonego wcześniej szczegółowego planu odnajdujemy coś co zapada potem na długo w naszą pamięć. W każdym regionie naszego kraju można znaleźć obiekty, zabytki, ciekawostki związanego z historią, literaturą czy przyrodą.

Wakacje z literaturą - Lipce Reymontowskie

Może więc wybierzmy się do miejsc związanych z literaturą polską. Pierwszy etap tej podróży to wieś Lipce zwane Reymontowskimi. Lipce leżą na Mazowszu w pobliżu Łodzi, Łowicza. Wieś uboga, trwale jednak zaznaczyła swą obecność w historii literatury polskiej. Stało się tak za sprawą Władysława Stanisława Reymonta, który w latach 1988-93 pracował w Lipcach na stanowisku pomocnika dozorcy, na przebiegającym przez wieś odcinku kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Mieszkał w budynku, który dziś możemy zobaczyć udając się z centrum wsi w okolice stacji kolejowej i spacerując dalej wzdłuż torów.

Dom, w którym mieszkałDom, w którym mieszkał W. S. Reymont

Reymont był bystrym obserwatorem wiejskiej społeczności, z którą przyszło mu żyć. Urzeczony tutejszą kulturą ludową i barwnym życiem opisał je po latach w swej powieści ?Chłopi?. Dzieło powstawało przez lata, ostatecznie ukończone zostało w 1908 roku. W 1924 roku autor otrzymał za nie Nagrodę Nobla.

Zastanawiamy się często co było interesujące dla współczesnego Reymontowi czytelnika, że z tak wielką popularnością spotkała się powieść o życiu łowickiej wsi? Jest wiele odpowiedzi na to pytanie. ?Chłopi? są ciekawą powieścią o losach wiejskiej społeczności, przedstawiają skomplikowane powiązania głównych bohaterów: Macieja i Antka Borynów oraz ich żon: Jagny i Hanki. Pokazują skrajne namiętności, które prowadzą bohaterów na skraj przepaści. Jednocześnie powieść osadzona jest w określonej rzeczywistości historycznej i wprowadza fakty z dziejów Polski. Walorem dzieła jest pokazanie polskiego folkloru; opis obyczajów, zabaw ludowych, obchodów świąt. Dzieło przedstawia niezwykle szczegółowy i nieznany dotąd w literaturze obraz wsi polskiej i wsi w ogóle. Dlatego powieść ta cieszyła się ogromnym uznaniem zarówno w kraju jak i za granicą.

We wsi Lipce znajduje się sporo pamiątek i miejsc związanych z dziełem i jego autorem. Na starym cmentarzu mogliśmy zobaczyć symboliczną mogiłę Boryny.

Symboliczna mogiła Macieja BorynySymboliczna mogiła Macieja Boryny

W centrum znajduje się karczma ?Borynianka?, którą wybudowano ponoć w miejscu zagrody Boryny. Natomiast stara lipecka karczma mieściła się w drewnianym domu, w którym obecnie funkcjonuje sklep mięsny.

Karczma

Karczma Karczma

W środkowej części wsi znajduje się znany z powieści staw. Niestety nie ma już drewnianych chat, które go otaczały.

Jeden z domów zdobiony wzorami łowickimi

Jeden z domów zdobiony wzorami łowickimi w Muzeum Regionalnym Wsi Łowickiej.

Muzeum Regionalne Wsi Łowickiej oraz drewniana rzeźba Reymonta w LipcachMuzeum Regionalne Wsi Łowickiej

Drewniana rzeźba Reymonta w Lipcach

Na koniec spotkania z powieścią ?Chłopi? musimy wspomnieć o filmie, którego obrazy są obecne w naszym spojrzeniu na dawną wieś polską. Wielu z nas oglądało ten film. Ale najpierw trochę historii. Pierwszy film na podstawie powieści powstał zaraz po I wojnie światowej, nie odniósł jednak sukcesu. Do idei sfilmowania dzieła wrócono w 1972 roku. Powstał serial telewizyjny w reżyserii Jana Rybkowskiego. W adaptacji wzięli udział wybitni aktorzy. Borynę zagrał Władysław Hańcza; Antka -Ignacy Gogolewski; Jagnę - Emilia Krakowska; wybitną i tragiczną rolę Kuby zagrał Tadeusz Fijewski. Widzowie przyjęli film dobrze, krytyka jednak miała wiele zastrzeżeń. Przede wszystkim o to, że realizatorzy zerwali z powieściowym pierwowzorem upraszczając wizerunek Reymontowskiej wsi.

Na koniec nasze ogólne wrażenie na temat miejscowości. Wieś znana ale? mimo iż już sporo zrobiono wygląda na zaniedbaną i biedną. Trochę obskurne budynki z czasów peerelowskich robią niemiłe wrażenie. Ale widać, że gmina stara się zainteresować turystów poszukujących pamiątek literackich. Jest jednak jeszcze dużo do zrobienia.

Wakacje z literaturą ? Miłość Pana Samochodzika

Dalsza część naszej wyprawy wakacyjnej wiedzie również trasami wokół urokliwego mazowieckiego miasta znanego z pięknych wzorów i wycinanek czyli Łowicza.

8a

Wzory łowickie
Katedra w Łowiczu pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja

9a

Miłość Pana Samochodzika

Miejsce które będziemy podziwiać ma związek  z bohaterem powieści Zbigniewa Nienackiego  czyli z osobą samego Pana Samochodzika.
Książki Nienackiego można lubić lub nie, zarzucając im komunistyczne realia i pewne propagandowe treści, jednak cieszą się one stale popularnością i zainteresowaniem młodych czytelników. A my tym razem zwróciliśmy uwagę na problemy uczuciowe głównego bohatera, które ściśle wiążą się z miejscem, które odwiedziliśmy.

Pan Samochodzik ? słynny detektyw  i bohater powieści sensacyjnych dla młodzieży na swojej drodze przygód zawsze spotykał piękną i interesującą  kobietę. Nie był jednak żonaty gdyż kochał kobietę?
z portretu. Jako historyk sztuki oglądał wiele obrazów pięknych dam. Jednak tylko jeden zachwycił go tak bardzo. Wspomina o tym wielokrotnie na kartach książek Nienackiego. Portret ten znajduje się  niedaleko Łowicza w Nieborowie,  w pięknym pałacu Radziwiłłów.
       1b Widok na pałac Radziwiłłów

Na początku XVI wieku wzniesiono w Nieborowie gotycko-renesansowy dwór stanowiący własność rodu Nieborowskich. W 1694 roku dobra od rodziny kupił kardynał Michał Radziejowski. Na zrębach dworu wzniósł barokowy pałac według projektu architekta Tylmana z Gameren. Dobra przez lata przechodziły z rąk do rąk. W 1766 roku kupił je Michał Kazimierz Ogiński, hetman wielki litewski, który dokonał przekształceń wnętrz pałacowych w stylu rokokowym. W 1774 roku właścicielem dóbr został Książe Michał Hieronim Radziwiłł ? jeden z najbogatszych magnatów polsko-litewskich. W pałacu zgromadził wielką kolekcję obrazów mistrzów europejskich oraz portrety osobistości polskich. Niestety jeden z kolejnych spadkobierców (wnuk Michała)   Zygmunt doprowadził do ruiny dobra swych przodków, sprzedał na licytacji w Paryżu najlepszą część galerii obrazów i biblioteki. W 1879 odstąpił Nieborów swemu bratankowi Michałowi Piotrowi który podniósł z ruiny zaniedbane dobra. Zmarł bezpotomnie a wdowa po nim sprzedała majątek dalekiemu kuzynowi męża Januszowi Radziwiłłowi. Był on znanym działaczem społecznym i politycznym, a z Nieborowa uczynił piękną, podwarszawską rezydencje odwiedzaną przez wielu znanych ludzi tych czasów. Po wojnie na terenie pałacu i pięknego ogrodu Arkadii powstało muzeum będące oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie. Pałac wraz z ogrodem a także Arkadia są udostępniane zwiedzającym.

       7b 6b8b

Ogród pałacowy

Rozpoczynamy zwiedzanie pałacu. Poprzez sień, kuchnie i jadalnie wchodzimy na piętro mijając wspaniałą klatką schodową pokrytą holenderskimi płytkami ceramicznymi. I tu ogromne zaskoczenie. Na ścianie wisi ogromny portret Stanisława Augusta Poniatowskiego z warsztatu Marcelego Bacciarelliego (ten sam, który pamiętamy ze zdjęcia umieszczonego w dawnym podręczniku do historii, ach te dawne szkolne czasy!).

2b

Klatka schodowa pałacu wraz z portretem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego


Mijamy kolejne pomieszczenia: Sala Biała, Gabinet Żółty, Sypialnia Wojewody, Gabinet Zielony, Biblioteka, Mała Jadalnia.   

3b4b

Biblioteka pałacowa


Wreszcie wchodzimy do  Salonu Czerwonego i tu nasz wzrok przykuwa  ogromny portret naprawdę pięknej kobiety w ślicznej szafirowej sukni.
To Anna Orzelska (1702-1769) ? córka króla Polski i władcy Saksonii Augusta II Mocnego.
Anna słynęła z wielkiej urody. Ubierała się w błękity gdyż takie kolory preferowała. Jej portret namalował francuski malarz Louis de Silvestre.
        5b

Portret Anny Orzelskiej

Kto spędzać będzie wolny czas w okolicach Warszawy czy Łodzi niech odwiedzi te ciekawe miejsca związane z historią naszego kraju, dziejami rodów szlacheckich i magnackich w Polsce. Ich posiadłości kryją wiele ciekawych i pięknych zabytkowych przedmiotów, wśród nich także portret pięknej młodej kobiety, która zauroczyła Pana Samochodzika.
Tak na marginesie dodajmy jeszcze, że posiadłość Radziwiłłów otoczona jest pięknym ogrodem w stylu francuskim zaprojektowanym w połowie lat 60-tych XVIII wieku przez Szymona Bogumiła Zuga. Ogród opiera się  o kanał wodny. Park nieborowski w obecnym stanie należy do najlepiej zachowanych ogrodów tego typu w Polsce.  Tu musimy jeszcze dodać, że pod Nieborowem mieści się również założony w 1778 roku przez księżnę Helenę Radziwiłłową park w swobodnym stylu angielskim nazwany przez nią Arkadią.
        
9b

12b 11b10b

Ogród w Arkadii wraz z ciekawymi obiektami architektonicznymi

 

Komunikat biblioteki Katolickich Szkół im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie

Regulamin wypożyczania podręczników

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i uczących do korzystania ze zbiorów naszej biblioteki szkonej. W bibliotece zastosowano wolny dostęp do półek co oznacza,że każdy korzystający może poszukiwać sam książek, przeglądać interesujace go działy, poznawać bezpośrednio wydawnictwa, które go zainteresowały.
Biblioteka posiada również niewielką czytelnie gdzie czytając, odrabiając lekcje można spędzić czas oczekiwania na inne zajęcia czy na rodziców.
Biblioteka jest czynna we wszystkie dni pracy szkoły w godzinach od 10,00 do 16,00 (w piątki od 10,00 do 15,00)

Regulamin Biblioteki

Prawa i obowiązki Czytelników:

1. Z biblioteki mogą korzystać:
? uczniowie na podstawie zapisu w dzienniku szkolnym
? nauczyciele
? inni pracownicy szkoły
? rodzice uczniów na podstawie kart czytelniczych uczniów
2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne
3. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały ? zabronione jest pisanie, podkreślanie w książkach i czasopismach.
4. Jednocześnie można wypożyczyć 3 książki na okres 2 tygodni ( lektury na okres 1 tygodnia). W uzasadnionych przypadkach biblioteka może prolongować termin zwrotu; także ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń.
5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czy czasopisma, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję, inną wskazaną przez bibliotekarza lub wpłacić 3 ? krotną jej wartość.
7. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
8. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

Anna Czerwińska-Rydel - Moc czekolady. Opowieść o Wedlach i czekoladzie

Pani Anna Czerwińska-Rydel pisze bardzo ciekawe książki, których bohaterami są znane osoby. W tej książce w bardzo przystępny i ciekawy sposób opisuje losy rodziny Wedlów i ich świetnej firmy znanej z produkcji czekolady, cukierków i ciasteczek aż do dziś. Książka wyjaśnia też czytelnikowi skąd w ogóle się wzięła czekolada i jakie były dzieje tego smakowitego ?pokarmu bogów?. A na deser autorka przedstawia kilka przepisów na smakołyki czekoladowe. Bardzo ciekawa i ?smaczna? książka.

Anna Czerwińska-Rydel ? W podróży ze skrzypcami. Opowieść o Henryku Wieniawskim

Bohaterem książki jest dwunastoletni Maciek, który od trzeciego roku uczy się grać na skrzypcach. Ponieważ jest bardzo utalentowanym chłopcem, zdobywcą wielu nagród, nazywany jest nawet ?drugim Wieniawskim?. I tak dochodzimy do bohatera książki Henryka Wieniawskiego, wielkiego polskiego skrzypka. Mając osiem lat został już studentem Konserwatorium Paryskiego. Potem wiele podróżował po świecie stale koncertując. Cieszył się wielką popularnością wśród publiczności. Niestety jego kariera nie przyniosła mu szczęścia w życiu artystycznym i osobistym. Ale jak zdobywał sławę i uznanie będąc dzieckiem, a potem jak się potoczyły jego dalsze losy dowiecie się zaglądając do tej bardzo ciekawej książki.

Agnieszka Frączek ? Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą

Książka o dziecięcych latach Juliana Tuwima czyli Julka ? wesołego i rozbrykanego chłopca. Julek miał różne ?bziki?- tak sam nazywał swoje pasje. Przede wszystkim ?bzik? chemiczny. Szesnastowieczny Julek miał zostać chemikiem. Julek miał też swoje ulubione słowo ?pojutrze?. Gdy rodzice prosili go np. o pokazanie dzienniczka odpowiadał: ?pojutrze?. Ale oczywiście do czasu. A co było dalej przekonacie się czytając książkę.

Czerwińska-Rydel

Teatr w szkole!

Rozkład dzwonków

 • 0 7.30 -  8.15
 • 1 8.20 -  9.05
 • 2 9.15 - 10.00
 • 3 10.10 - 10.55
 • 4 11.10 - 11.55
 • 5 12.05 - 12.50
 • 6 13.00 - 13.45
 • 7 14.05 - 14.50

Kalendarz roku szkolnego

 • Boże Narodzenie: 23.12.2021 - 2.01.2022
 • Ferie zimowe: 17.01.2022 - 28.01.2022
 • Rekolekcje wielkopostne: 6-13.04.2022
 • Wielkanoc: 14.04 - 19.04.2022
 • Zakończenie roku szkolnego: 24.06.2022
 • Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2,12.11.21; 7.01.22; 2,4-6, 24-26.05.22; 17.06.22

Harmonogram zebrań rodziców

 • 23 września 2021
 • 18 listopada 2021
 • 13 stycznia 2022
 • 10 marca 2022
 • 19 maja 2022

logotyp program uczymy dzieci programowac

Programy profilaktyczne

www.opoka.org.pl

www.opoka.org.pl

ud logo

Ważne telefony

Początek strony