baner-swp 300x100px

 

 

 

 

Doradztwo edukacyjno – zawodowe ma na celu wspieranie uczniów w planowaniu własnej ścieżki kształcenia i kariery zawodowej.

GIMNAZJUM
•    Indywidualne spotkania dla uczniów:
   - pomoc w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej
   - rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych
   - pomoc w świadomym planowaniu własnej kariery zawodowej
   - udostępnianie materiałów informacyjnych (informatory, broszury, strony www itp.).
•    Zajęcia i prelekcje aktywizujące gimnazjalistów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.

LICEUM
•    Zajęcia diagnostyczno - warsztatowe (zbiorowe) dotyczące predyspozycji zawodowych - dla uczniów klas przedmaturalnych.
•    Indywidualne badania pod kątem predyspozycji i zainteresowań zawodowych z "przeszukiwaniem świata zawodów" - dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych.

Agnieszka Majcher
Szkolny doradca zawodowy


Godziny pracy:
Poniedziałek   9:00 – 12:30
Wtorek        10:00 – 13:00
Czwartek       8:30 – 12:00

Pod koniec października w szkole podstawowej w klasach I – III przeprowadzono  szkolny etap konkursu rysunkowego zorganizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy na temat: „Kim będę za 15 lat? Moja ścieżka kariery”. Sam konkurs poprzedziły zajęcia w klasach, które wprowadziły uczniów w temat kariery zawodowej.
Na etap szkolny wpłynęło około 100 prac. Jury w składzie p. Krystyna Karkowska – dyrektor szkoły i p. Beata Szybunka – Olborska – nauczyciel plastyki wybrały 10 prac, które wzięły udział w dalszych etapach konkursu.
Do finału zakwalifikowali się następujący uczniowie:

  1. Wierzbicka Zuzanna – III b
  2. Zaremba Antoni – III a
  3. Matysek Jakub – III a
  4. Sykta Dominika – III b
  5. Szarek Franciszek – III b
  6. Oliwia Koćma - II a
  7. Julia Banach - II a
  8. Monika Waga - II a
  9. Maciej Mierzwa - II a

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (17.10.11 – 23.10.11) pod hasłem „Poradnictwo kariery dla każdego ucznia” w dniu 19.10.2011 klasy trzecie gimnazjum wzięły udział w zorganizowanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 w Krakowie III Meetingu Edukacyjnym „ Od kariery szkolnej do kariery zawodowej”.

Młodzież uczestniczyła w następujących zajęciach:
• Maraton filmowy - rzecz jasna karierowy
/prezentacje filmowe zawodów: webmaster, radca prawny, prywatny detektyw, specjalista obsługi ruchu turystycznego, project manager, inżynier automatyk, psychoterapeuta) Alicja Linca - Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP

•Kim być? Poznajemy zawody przyszłości, Monika Włodarczyk - Biuro Karier Uniwersytetu Pedagogicznego

Ważne telefony

Początek strony