dyplom Szymona Janika

Szymon Janik został mianowany Krajowym Uczniem i przedstawicielem Stanu Kalifornia na Krajową Konferencję Młodych Przywódców (NYLC), która odbędzie się w Washington.
Nominacja, którą podpisał Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama, jest uznaniem wybitnych osiągnięć akademickich i potencjału przywódczego.