Mateusz Czub został stypendystą Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2011-2012.