W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów Dyrektor Katolickich Szkół im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie informuje, iż w związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. dot. zwiększenia bezpieczeństwa dzieci na terenie szkoły oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami,  została utworzona ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY. Informacje przekazywane szkole w ten sposób będą miały na celu zapobieganie ewentualnym niebezpieczeństwom i zagrożeniom.

Pomocna skrzynka

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami dydaktycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa zamieszczonymi na ministerialnej stronie internetowej
https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

Ważne telefony

Początek strony