Sprawozdanie z pierwszego zebrania Rady Rodziców z dnia 17.10.2016

  1. Zebranie zostało otwarte przez skarbnika Panią Magdalenę Kusek, która szczegółowo zreferowała zebrany sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2015/2016.
  2. Kolejny punktem zebrania były składki na RR, ustalenie ich wysokości oraz egzekwowalności.  Zgłoszono propozycję zorganizowania zbiórki makulatury w celu uzyskania dodatkowych środków finansowych. Delegaci zobowiązali się do omówienia sytuacji w klasach podczas kolejnego zabrania Rodziców.
  3. Przewodniczący ? Pan Dominik Dousa  zreferował działania RR w poprzednim roku szkolnym, przedstawił również problemy organizacyjne.
  4. Otwarta została dyskusja na tematy, które powinny zostać rozwiązane w toku pracy RR w nadchodzącym roku szkolnym:
            - kwesta wprowadzenia stroju galowego dla wszystkich uczniów jako codziennego ubioru, z logo szkoły
            - uszkodzone drzwi (źle się zamykają) pomiędzy świetlicą dzieci najmłodszych i szatnią w budynku szkolnym
            - wprowadzenia prawidłowego oznakowania i organizacji ruchu przed szkołą na ul. Pędzichów

      5. Ostatnim punktem zebrania było głosowanie i wybór nowego zarządu Rady Rodziców

Na tym zebranie zakończono.