Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i uczących do korzystania ze zbiorów naszej biblioteki szkonej. W bibliotece zastosowano wolny dostęp do półek co oznacza,że każdy korzystający może poszukiwać sam książek, przeglądać interesujace go działy, poznawać bezpośrednio wydawnictwa, które go zainteresowały.
Biblioteka posiada również niewielką czytelnie gdzie czytając, odrabiając lekcje można spędzić czas oczekiwania na inne zajęcia czy na rodziców.
Biblioteka jest czynna we wszystkie dni pracy szkoły w godzinach od 10,00 do 16,00 (w piątki od 10,00 do 15,00)

Regulamin Biblioteki

Prawa i obowiązki Czytelników:

1. Z biblioteki mogą korzystać:
? uczniowie na podstawie zapisu w dzienniku szkolnym
? nauczyciele
? inni pracownicy szkoły
? rodzice uczniów na podstawie kart czytelniczych uczniów
2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne
3. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały ? zabronione jest pisanie, podkreślanie w książkach i czasopismach.
4. Jednocześnie można wypożyczyć 3 książki na okres 2 tygodni ( lektury na okres 1 tygodnia). W uzasadnionych przypadkach biblioteka może prolongować termin zwrotu; także ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń.
5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czy czasopisma, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję, inną wskazaną przez bibliotekarza lub wpłacić 3 ? krotną jej wartość.
7. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
8. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.