Regulamin świetlicy szkolnej dzieci młodszych (plik MS Word)