Dzięki czytaniu lepiej rozumiemy siebie i innych ludzi

 

Regulamin konkursu czytelniczego KSIĄŻKOWE MOLE W NASZEJ SZKOLE

 

  1. Konkurs Książkowe mole w naszej szkole jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie.
  2. Celem konkursu jest:

o       kształcenie wrażliwości na odbiór słowa pisanego;

o       rozbudzanie zainteresowań czytelniczych promujących pozytywne wzorce zachowań, budujących pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie;

o       zachęcanie i mobilizowanie uczniów do regularnego czytania;

o       kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą;

o       właściwe zagospodarowanie wolnego czasu.

  1. Konkurs ma formę testów sprawdzających znajomość proponowanych książek. Uczniowie przystępują do konkursu w wyznaczonym terminie dwa razy w roku.
  2. Uczeń może brać udział w obydwóch edycjach lub przystąpić do jednego testu. Każda edycja konkursu trwa 40 minut (+ 5 minut na sprawy organizacyjne).
  3. Swój udział w konkursie należy zgłosić u swojego nauczyciela języka polskiego, najpóźniej 2 dni przed wyznaczonym terminem.
  4. Nagrody w konkursie przyznawane są na podstawie uzyskanej liczby punktów: 

o        za uzyskanie co najmniej 85% punktów uczeń otrzymuje cząstkową ocenę celującą z języka polskiego;

o        za uzyskanie co najmniej 70% punktów uczeń otrzymuje cząstkową ocenę bardzo dobrą z języka polskiego;

o        uczniowie, którzy zdobędą największą liczbę punktów, otrzymają dyplomy laureatów (3 pierwsze miejsca) i nagrody książkowe;

 

termin

lektura

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

2 grudnia

Stanisław Pagaczewski, Misja profesora Gąbki

lub

Barbara Kosmowska, Dziewczynka z parku

Agnieszka Stelmaszyk, Kroniki Archeo. Tajemnice klejnotu Nefertiti

lub

Kornel Makuszyński, Szatan z siódmej klasy

Witold Makowiecki, Diossos

lub

Małgorzata Musierowicz, Noelka

10 kwietnia

Edith Nesbit, Pięcioro dzieci i coś

Alfred Szklarski, Tomek w krainie kangurów

Michael Ende, Momo

 

Wypełnij zgłoszenie uczestnictwa w konkursie!

Ważne telefony

Początek strony