Nasza szkoła posiada:
- dobrze wyposażone sale lekcyjne;
- salę gimnastyczną, salę baletową i salę do tenisa stołowego oraz boisko sportowe do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki;
- dwie pracownie do informatyki;
- dwie świetlice usytuowane poza terenem klasowo-lekcyjnym ( jedna dla klas I-III, druga dla klas IV-VIII);
- dużą, dobrze wyposażoną bibliotekę z czytelniami dla uczniów młodszych i starszych;
- kaplicę z Najświętszym Sakramentem, w której raz w tygodniu uczniowie i nauczyciele oraz chętni rodzice uczestniczą we Mszy św.;
- gabinet pielęgniarski czynny od 8.00 do 15.00;
- prowadzone przez agenta: sklepik i stołówka.

Szkoła stanowi obiekt zamknięty tzn. brama jest zamykana, a otoczenie szkoły monitorowane.
W szkole obowiązują stroje szkolne ? galowe lub codzienne. Wszystkiego o nich można się dowiedzieć TUTAJ

zdjecie dzieci 3

Trochę o zajęciach dydaktycznych i innych zajęciach obowiązkowych.
Szkoła pracuje na jedną zmianę. Lekcje zaczynają się o 8.20, czasami o 7.30 (tzw. lekcja "0").

Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne to:
- w klasach I - III: edukacja wczesnoszkolna czyli połączone w jeden blok edukacja polonistyczna, matematyczna, społeczna, przyrodnicza, plastyczna, techniczna i muzyczna. Oddzielnie odbywa się edukacja informatyczna i język angielski oraz zajęcia wychowania fizycznego.
W klasach IV ? VIII: lekcje z wszystkich obowiązkowych przedmiotów zgodnie z podanym planem lekcji.
Od klasy II odbywają się zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego lub francuskiego.
Edukacja informatyczna, język angielski, zajęcia wychowania fizycznego oraz połowa zajęć z fizyki i chemii są prowadzone w podziale na grupy.

Trochę o językach obcych.
Języków obcych uczymy w małych grupach. Grupy języka angielskiego powstają przez podział danej klasy na mniejsze zespoły, grupy języka niemieckiego i francuskiego są międzyodziałowe.
Uczniowie klas I - III mają 2 godziny tygodniowo języka angielskiego i 1 godzinę tygodniowo (jako koło zainteresowań) języka niemieckiego lub francuskiego.
Uczniowie klas IV - VIII mają 4 godziny w tygodniu języka angielskiego oraz:
- w klasach IV-VI odbywają się 2 godziny języka niemieckiego lub francuskiego (do wyboru) jako zajęcia dodatkowe;
- w klasach VII-VIII odbywają się 2 godziny języka niemieckiego lub francuskiego jako zajęcia obowiązkowe;
- w klasach VII-VIII 1 godzinę języka angielskiego prowadzi native speaker.

zdjecie dzieci 4

W zdrowym ciele zdrowy duch czyli wychowanie fizyczne.

- W klasach I - III prowadzona jest jedna godzina wychowania fizycznego na sali gimnastycznej, jedna na basenie i jedna na lodowisku. Jeśli dziecko z przyczyn zdrowotnych nie może uczęszczać na basen lub lodowisku, realizuje tę godzinę na wybranych zajęciach sportowych.
- W klasach IV - VIII prowadzone są 2 godziny zajęć wychowania fizycznego na sali gimnastycznej. Są one umieszczone w siatce godzin (planie lekcji). Kolejne 2 godziny uczeń OBOWIĄZKOWO realizuje w ramach zajęć wybranych spośród:
- gimnastyka korekcyjna (tylko klasy I - III),
- gimnastyka sportowa (klasa I i kontynuacja),
- balet z elementami tańców ludowych (tylko klasy I - III),
- fitness (tylko klasy IV - VIII),
- piłka nożna (klasy I - VIII),
- siatkówka (tylko klasy IV - VIII),
- badminton (tylko klasy IV - VIII),
- szachy (klasy I-VIII), strzelectwo sportowe (tylko klasy VII - VIII),
- tenis stołowy (klasy I - VIII).

Uczymy się w różnych miejscach, czyli o szkolnych wycieczkach i wyjazdach.
Uczniowie wychodzą na lekcje na AGH i na Politechnikę Krakowską (również uczniowie klas I - III).
Nauczyciele korzystają z zajęć w muzeach i w teatrach krakowskich.
Organizowane są wyjazdy na różne warsztaty, wycieczki i zielone szkoły. Każda klasa ma przynajmniej jeden dłuższy wyjazd.

Najstarsi uczniowie mają możliwość wyjazdów:
- pielgrzymek do Włoch, Hiszpanii, Francji i Portugalii;
- udziału w wymianach ze szkołami w Niemczech i na Węgrzech;
- corocznego wyjazdu na EuroWeek.

zdjecie dzieci 5

Ważnym elementem naszej edukacji jest udział w konkursach:

- wewnątrzszkolnych i międzyklasowych - konkursy czytelnicze, piosenki w języku angielskim, literackie, recytatorskie, przyrodnicze, muzyczne, fotograficzne i wiele innych;
- międzyszkolnych - krakowskich i ogólnopolskich - od Kangura i Alfika przez konkursy artystyczne po udział w różnych zawodach sportowych;
- organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty;
- ogólnopolskich ? w zależności od oferty w danym roku szkolnym.

Jak sobie radzić z problemami, z emocjami i innymi trudnościami czyli prowadzone systematycznie, i przez instruktorów posiadających certyfikaty, zajęcia profilaktyczne:
- Przyjaciele Zippiego - w klasie I - 1 godzina tygodniowo przez cały rok
- Strażnicy Uśmiechu ? w klasie III - 1 godzina tygodniowo w drugim okresie klasyfikacyjnym
- Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej w klasie IV - 1 godzina tygodniowo przez cały rok
- Strażnicy Uśmiechu 2 - w klasie VII - 1 godzina tygodniowo w pierwszym okresie klasyfikacyjnym
Więcej o tych programach znajdziesz TUTAJ

Dla potrzebujących panie pedagog prowadzą:
- terapię pedagogiczną,
- zajęcia reedukacyjne,
- rozmowy indywidualne i w grupach,
- lekcje wychowawcze.
Aby wiedzieć jak nie wpaść w kłopoty mamy (od najmłodszych do najstarszych) systematyczne spotkania:
- z policjantami z wydziału ds. nieletnich,
- ze strażnikami miejskimi.

AKADEMIA UCZNIA
to miejsce rozwijania zainteresowań, realizowania pasji i doskonalenia umiejętności.
W ramach Akademii Ucznia odbywają się zajęcia obowiązkowe i zajęcia nieobowiązkowe - do wyboru.
Zajęcia obowiązkowe to:
- w klasie I i II ? zajęcia plastyczno - grafomotoryczne;
- w klasie II i III - doskonalenie umiejętności literackich;
- w klasie III - doskonalenie umiejętności matematycznych;
- w klasach I, III, IV, VII ? wymienione powyżej programy profilaktyczne;
- w każdej klasie - wybrane zajęcia sportowe.

Ponadto:
- w klasach I -III corocznie uczniowie zdobywają odznaki Melomana, Muzeomaniaka, Teatro- i Kinomana oraz Żaka - uczestniczą w koncertach w Filharmonii, w spektaklach w teatrach, w warsztatach w muzeach i na wyższych uczelniach krakowskich, w seansach kinowych, w wędrówkach po historycznym Krakowie.
- uczniowie klas IV - VIII uczestniczą w koncertach w Filharmonii, w spektaklach w teatrach, w warsztatach w muzeach i na wyższych uczelniach krakowskich, w seansach kinowych i w wędrówkach po historycznym po Krakowie.

zdjecia dzieci 6

Zajęcia nieobowiązkowe (do wyboru) to:
- Koło Melomana - nauka gry na flecie lub gitarze - grupy międzyklasowe;
- Koło Miłośników Sztuki - tematyczne zajęcia plastyczne - grupy międzyklasowe, zajęcia teatralne dla różnych grup wiekowych;
- Koło Małych Odkrywców - zajęcia z biologii, geografii, fizyki i chemii dla uczniów klas I - III prowadzone przez nauczycieli klas V-VIII oraz nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego;
-  Koło Miłośników Wiedzy czyli koła zainteresowań z poszczególnych przedmiotów - matematyczne, informatyczne, humanistyczne, historyczne, biologiczne, geograficzne, i inne; dla najmłodszych - ortograficzne, logicznego myślenia, poprawnej polszczyzny, kodowania, ministranckie i inne.


Nowe koła zainteresowań organizowane każdorazowo w miarę potrzeb zgłaszanych przez uczniów lub rodziców ? potrzeba 12 chętnych.


Koło Poszukujących Wiedzy czyli przygotowanie do udziału w konkursach:
- wewnątrzszkolnych, międzyszkolnych i jednoetapowych - nauczyciel organizujący konkurs, lub zgłaszający grupę do udziału w nim, określa formę przygotowania, podaje regulamin konkursu, jego przebieg i sposób nagrodzenia zwycięzców;
- organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub MEN;
- ogólnopolskich.
Przygotowanie do konkursów wieloetapowych odbywa się etapami:
- etap I - nauczyciel gromadzi chętnych i przygotowuje ich do etapu szkolnego;
- etap II - warsztaty dla uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego i do finału (w ostatnim tygodniu przed zawodami odbywają się one codziennie - uczniowie są zwolnieni z lekcji).
Pierwsza Pomoc Naukowa, czyli zajęcia dla tych, którzy potrzebują czegoś się douczyć, coś lepiej zrozumieć, nadrobić opuszczone lekcje itp. to:
- zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w klasach I - VI z języka polskiego i z matematyki oraz konsultacje z nauczycielem prowadzącym inne przedmioty;
- konsultacje z nauczycielem uczącym w klasach VII - VIII.

Jak dobrze spędzić czas, gdy do domu za wcześnie, czyli świetlica a właściwie to dwie świetlice:
- ?domek" czyli miejsce na czas ?po lekcjach" dla uczniów klas I - III,
- ?mieszkanko" czyli azyl dla uczniów klas IV ? VIII.
W świetlicy, oczekując na rodziców, uczniowie:
- odrabiają lekcje (jeśli życzą sobie tego rodzice);
- realizują zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe (sekcje wychowania fizycznego, koła zainteresowań i inne);
- biorą udział w konkursach i zajęciach świetlicowych (od robienia kanapek i realizowania własnych projektów po bal karnawałowy);
- gdy tylko pogoda pozwala, spędzają każdą wolną chwilę bawiąc się na szkolnym boisku.
Więcej o zajęciach w świetlicach szkolnych znajdziesz TUTAJ i TUTAJ

Biblioteka to oddzielna opowieść - znajdziesz ją TUTAJ

Szczegółowe informacje dla rodziców na dany rok szkolny znajdziesz TUTAJ

zdjecia dzieci 7

zdjecie dzieci 2