Informacja o dziecku (do pobrania)
Kwestionariusz kandydata (do pobrania)

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Rodziny z Nazaretu prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Podstawę prawną stanowi ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz Statut Szkoły.

I. Informacje ogólne.
1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
2. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
· złożenie w ustalonym terminie przez rodzica/opiekuna prawnego wymaganych dokumentów;
· badanie dojrzałości szkolnej przez pedagoga szkolnego - dziecko zostanie zaproszone na rozmowę rekrutacyjną po złożeniu przez rodzica/opiekuna prawnego kompletu wymaganych dokumentów;
· rozmowę rodziców z Dyrektorem Szkoły;
· udział dziecka w lekcji próbnej;
· ustalenie przez Komisję Rekrutacyjną wyników postępowania;
· ogłoszenie listy przyjętych.

3. W roku szkolnym 2023/2024 w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Rodziny z Nazaretu będą utworzone dwie klasy.
4. Ostateczną listę przyjętych do Szkoły ustala Komisja Rekrutacyjna.

II. Wymagane dokumenty dopuszczające do rozmowy rekrutacyjnej do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie na rok szkolny 2023/2024:

· podanie o przyjęcie dziecka do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie zawierające dane teleadresowe rodziców;
· wypełnioną przez wychowawcę przedszkola lub szkoły (zerówka w szkole) informację o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu (do pobrania ze strony szkoły);
· opinię Księdza Proboszcza z parafii zamieszkania (tylko w przypadku dzieci, które nie mają rodzeństwa w tutejszej szkole);
· wypełniony kwestionariusz kandydata (do pobrania ze strony internetowej szkoły).

III. Dokumenty wymagane po wstępnym ogłoszeniu wyników rekrutacji do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie na rok szkolny 2023/2024 (należy je dostarczyć do 16.04.2023):

· dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie);
· bilans sześciolatka;
· informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez przedszkole.

IV. Kryteria przyjęcia do klasy pierwszej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie:

· pozytywny wynik rozmowy rekrutacyjnej pedagoga z kandydatem oraz Dyrektora Szkoły z rodzicem;
· pozytywne zaprezentowanie się dziecka w czasie lekcji próbnej (dojrzałość do podjęcia obowiązków szkolnych);
· uczęszczanie rodzeństwa kandydata do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie oraz współpraca rodziców tych dzieci z nauczycielami w dziedzinie prawidłowego rozwoju dydaktyczno-wychowawczego dziecka;
· Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do uwzględnienia również warunków rodzinnych dziecka. Posiadanie rodzeństwa w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie nie jest jednoznaczne z przyjęciem kandydata do klasy pierwszej.

V. Harmonogram rekrutacji:

· 14 XI 2022 r. - 27 I 2023 r. składanie dokumentów do sekretariatu szkoły (sekretariat czynny w godz. 8.30 do 15.30);
· 24 III 2023 r. - ogłoszenie wstępnej listy dzieci przyjętych do klas pierwszych, lista będzie weryfikowana poprzez dostarczenie pozostałych dokumentów;
· 14 IV 2023 r. ostateczne dostarczanie dokumentów;
· 28 IV 2023 r. ostateczna lista przyjętych uczniów do klas pierwszych Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Rodziny z Nazaretu;
· 12 VI 2023 o godz.16.00 (poniedziałek) odbędzie się uroczyste przyjęcie dzieci do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Rodziny z Nazaretu (uroczystość dla dzieci i ich rodziców).

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych.

1. Administratorem danych osobowych jest: Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny z Nazaretu 31-152 Kraków ul. Pędzichów 13 tel.: 12 634 50 50.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą̨ Państwo kontaktować́ się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Dane przetwarzane będą̨ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami Prawa oświatowego (Dz.U. 2018 poz. 996 ze zm.), w tym w szczególności Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1646). 4. Odbiorcami danych mogą̨ być podmioty realizujące dla szkoły usługi wspierające jej statutową działalność, które przetwarzają̨ dane w imieniu szkoły jako ich administratora.

5. Dane będą przetwarzane do czasu uczęszczania ucznia do szkoły, a następnie w celach historycznych.

6. Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwu prawo: - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do wycofania zgody (dotyczy danych nie wymaganych z mocy prawa), do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Teatr w szkole!

Rozkład dzwonków

 • 0 7.30 -  8.15
 • 1 8.20 -  9.05
 • 2 9.15 - 10.00
 • 3 10.10 - 10.55
 • 4 11.10 - 11.55
 • 5 12.05 - 12.50
 • 6 13.00 - 13.45
 • 7 14.05 - 14.50

Kalendarz roku szkolnego

 • Boże Narodzenie: 23 - 31.12.2022
 • Ferie zimowe: 30.01.2023 - 12.02.2023
 • Rekolekcje wielkopostne: 04.2023
 • Wielkanoc: 06.04 - 11.04.2023
 • Zakończenie roku szkolnego: 23.06.2023
 • Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 14 i 31.10.22; 1 i 11.11.22; 6.01.23; 1-3.05.23; 8-9.06.23

Harmonogram zebrań rodziców

 • 26 września 2022
 • 17 listopada 2022
 • 26 stycznia 2023
 • 23 marca 2023
 • 11 maja 2023

Programy profilaktyczne

www.opoka.org.pl

www.opoka.org.pl

Ważne telefony

Początek strony