Informacja o dziecku

Rekrutacja do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie

I.    Informacje ogólne
1.    W roku szkolnym 2021/2022 będą utworzone dwie klasy.
2.    Dziecko jest zaproszone na rozmowę rekrutacyjną  po złożeniu przez rodzica/opiekuna prawnego kompletu wymaganych dokumentów.
3.    Ostateczną listę przyjętych do szkoły ustala Dyrektor Szkoły.

II.    Wymagane dokumenty dopuszczające do rozmowy rekrutacyjnej do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie na rok szkolny 2021/2022
1.    Podanie o przyjęcie dziecka do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie zawierające dane teleadresowe rodziców.
3.    Wypełnioną przez wychowawcę przedszkola lub szkoły informację o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu (do pobrania powyżej).
4.    Opinię Księdza Proboszcza z parafii zamieszkania (tylko w przypadku dzieci, które nie mają rodzeństwa w tutejszej szkole).

III.    Dokumenty wymagane po ogłoszeniu wyników rekrutacji do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie na rok szkolny 2021/2022 (należy je dostarczyć do 21.05.2021). Dokumenty można przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (skany włożone do jednego folderu zipp i opisane: rekrutacja-imię i nazwisko dziecka):
1.    Dwa zdjęcia.
2.    Bilans sześciolatka.
3.    Oświadczenie rodziców o rejonowej szkole podstawowej (blankiet do wypełnienia w sekretariacie szkoły).
4.    Ewentualne wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych (jeśli dziecko było badane wcześniej).
5.    Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez przedszkole.

IV.    Kryteria przyjęcia do klasy pierwszej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie
1.    Pozytywny wynik rozmowy rekrutacyjnej pedagoga z kandydatem oraz rodzicem.
2.    Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie oraz współpraca rodziców tych dzieci z nauczycielami w dziedzinie prawidłowego rozwoju dydaktyczno-wychowawczego dziecka.
3.    Posiadanie rodzeństwa w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie nie jest jednoznaczne z przyjęciem kandydata do klasy pierwszej.
4.    Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do uwzględnienia również warunków rodzinnych dziecka (dzieci adoptowane, wychowywane przez jednego z rodziców, trudna sytuacja bytowa).

V.     Harmonogram rekrutacji
1.    6 XI 2020 - 7 XII 2020 składanie dokumentów (po tym terminie dokumenty mogą być przyjęte za zgodą dyrektora szkoły) do sekretariatu szkoły (sekretariat czynny w godz.8.30 do 13.30); Dokumenty można przesłać (skany) drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2.    8 XII 2020 - 10 II 2021 - rozmowy wstępne według ustalonego przez sekretariat harmonogramu;
3.    12 II 2021 ogłoszenie wyników rekrutacji - wstępna lista przyjętych weryfikowana później poprzez dostarczenie pozostałych dokumentów;
4.    Do 21 V 2021 ostateczne dostarczanie dokumentów;
5.    28 V 2021 ostateczna lista przyjętych uczniów;
6.    23 VI 2021 o godz.16.30 (środa) odbędzie się uroczyste przyjęcie dzieci do szkoły (uroczystość dla dzieci i ich rodziców).

Z racji panującej pandemii rozmowy indywidualne z kandydatami odbędą się po zakończeniu nauki zdalnej w klasach I-III. O zmianach terminów będziecie Państwo informowani telefonicznie lub mailowo.