SPRAWDZIAN

OKE - informacje o sprawdzianie i arkusze egzaminacyjne.

Film OKE o sprawdzianie:  http://www.okekrakow.tv/

Sprawdzian po szóstej klasie w naszej szkole

Szóstoklasiści co roku piszą Sprawdzian. Jego wyniki pokazują, że uczniowie kończący naszą szkołę są w świetnej formie.

Rok 2015/2016

Część I - średni wynik w szkole: 33,1/40 punktów (83%)
- w Małopolsce: 26,3/40 punktów (66%)
Część II - średni wynik w szkole: 35,4/40 punktów (88,5%)
- w Małopolsce: 29,3/40 punktów (73,3%)
Wynik naszej szkoły z I części mieści się w najwyższym staninie (4% szkół w kraju), a z II części w bardzo wysokim (7% szkół w kraju). (na podstawie ?Sprawozdania ze sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej w 2016 roku? przygotowanego przez Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie)

Rok 2014/2015

Część I - średni wynik w szkole: 35,5/40 punktów (87%)
- w Małopolsce: 28,5/40 punktów (70%)
Część II - średni wynik w szkole: 38,5/40 punktów (96,3%)
- w Małopolsce: 31,7/40 punktów (79,3%)
Wynik naszej szkoły znajduje się w najwyższym stanianie. Uzyskało go 4%szkól w kraju. (na podstawie ?Sprawozdania ze sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej w 2015 roku? przygotowanego przez Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie)

Rok 2013/2014

Średni wynik klasy: 32,9/40 punktów (82,3%)
W Małopolsce: 26,8/40 punktów (67%)
Wynik naszej szkoły znajduje się w najwyższym stanianie. Uzyskało go 4%szkół w kraju.
(na podstawie ?Sprawozdania ze sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej w 2013 roku? przygotowanego przez Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie)

Rok 2012/2013

Średni wynik klasy: 31,8/40 punktów (80%)
W Małopolsce: 25,1/40 punktów (63%)
Wynik naszej szkoły znajduje się w najwyższym stanianie. Uzyskało go 4%szkół w kraju.
(na podstawie ?Sprawozdania ze sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej w 2013 roku? przygotowanego przez Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie)

Rok 2011/2012

Średni wynik klasy: 29/40 punktów (73%)
W Małopolsce: 23, 7/40 punktów (59%)
Jak co roku wynik naszej szkoły mieści się w najwyższym staninie. Uzyskało go 4% szkół w kraju. (na podstawie ?Sprawozdania ze sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej w 2012 roku? przygotowanego przez Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie)

Rok 2010/2011

Średni wynik w szkole: 33/40 punktów (82%)
W Małopolsce: 26, 2/40 punktów (65%)
Wynik naszej szkoły mieści się w najwyższym staninie. Uzyskało go 4% szkół w kraju. (na podstawie ?Sprawozdania ze sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej w 2011 roku? przygotowanego przez Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie)

Rok 2009/2010

Średni wynik w szkole: 33/40 punktów (82%)
W Małopolsce: 26, 2/40 punktów (65%)
Wynik naszej szkoły mieści się w najwyższym staninie. Uzyskało go 4% szkół w kraju. (na podstawie ?Sprawozdania ze sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej w 2011 roku? przygotowanego przez Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie)

Rok 2008/2009

Średni wynik w szkole: 28,3/40 punktów (71%)
W Małopolsce: 23, 4/40 punktów (58%)
Również w tym roku jesteśmy w gronie 4,4% szkół w Polsce, które osiągnęły najwyższy wynik ze sprawdzianu (na podstawie ?Sprawozdania ze sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej w 2009 roku? przygotowanego przez Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie)

Rok 2007/2008

Średni wynik w szkole: 32,7/40 punktów (82%)
W Małopolsce: 26, 7/40 punktów (66,7%)
Znaleźliśmy się w gronie 3,4% szkół w Polsce, które osiągnęły najwyższy wynik ze sprawdzianu (na podstawie ?Sprawozdania ze sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej w 2008 roku? przygotowanego przez Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie)

Ważne telefony

Początek strony