Do Złotej Księgi Szkoły Rada Pedagogiczna wpisuje uczniów - na wniosek wychowawcy lub nauczyciela, który jest członkiem Rady, ? którzy w danym roku szkolnym otrzymali w klasyfikacji rocznej lub końcowej wzorowe zachowanie i co najmniej bardzo dobre oceny z zajęć dydaktycznych.
Wpisem do Złotej Księgi Rada Pedagogiczna może wyróżnić również ucznia, który uzyskał wzorowe zachowanie, ale nie spełnia pozostałych kryteriów, uzyskał jednak inne, szczególnie wysokie, osiągnięcia wyróżniające go w społeczności szkolnej.

Wpis do Złotej Księgi oznacza nadanie uczniowi Tytułu Wzorowego Ucznia.

Od roku szkolnego 2012/2013 Złota Księga dotyczy uczniów od klasy IV.

Od 18 czerwca 2020 roku Tytuł Wzorowego Ucznia wpisuje się na świadectwo w rubryce Szczególne osiągnięcia.