Klasa Ia: Jan Bator, Estera Jęcek, Jan Kasperek, Nikodem Korohoda, Zuzanna Korzonek, Kacper Krawczyk, Franciszek Pasisz, Aleksandra Podleś, Piotr Podolski, Izabela Toft,
Klasa Ib:Aleksandra Ciesińska, Aleksandra Drozd, Marta Kotarba, Marcin Noga, Gabriela Pacholarz, Władysław Sokołowski, Agnieszka Strakowska, Marcelina Tokarz, Olga Ziętkiewicz,
Klasa II:Weronika Janik, Bartłomiej Karczewski, Weronika Krempa, Emilia Mach, Jakub Palczewski, Michał Pilch, Karolina Ryś, Mikołaj Sztaba, Maciej Zieliński, Weronika Król, Katarzyna Krużycka,
Klasa III:Grzegorz Bylina, Justyna Ciesińska, Anna Drozd, Agnieszka Dutka, Oliwia Fudali, Klara Hosiawa, Aleksandra Leśnik, Julia Migdał, Maria Nowak, Anna Orłowska, Marcin Pawlus, Aleksandra Sieczkowska, Kinga Solawa, Katarzyna Strakowska, Tymon Widerski,
Klasa IVa: Weronika Astramowicz, Michał Ciuraj, Filip Duplik, Anna Matysek, Filip Mucha, Karolina Werońska,
Klasa IVb: Magdalena Jaworska, Natalia Lisowska,
Klasa V:Maria Biegun, Katarzyna Czerlunczakiewicz, Gabriela Dziedzic, Agnieszka Solawa, Karolina Stępień, Agnieszka Zadworny,
Klasa VI:Filip Betlej, Katarzyna Cieślak, Barbara Dutka, Justyna Gruś, Patrycja Oleniacz, Julia Pacholarz.

Do Złotej Księgi Szkoły Rada Pedagogiczna wpisuje uczniów - na wniosek wychowawcy lub nauczyciela, który jest członkiem Rady, ? którzy w danym roku szkolnym otrzymali w klasyfikacji rocznej lub końcowej wzorowe zachowanie i co najmniej bardzo dobre oceny z zajęć dydaktycznych.
Wpisem do Złotej Księgi Rada Pedagogiczna może wyróżnić również ucznia, który uzyskał wzorowe zachowanie, ale nie spełnia pozostałych kryteriów, uzyskał jednak inne, szczególnie wysokie, osiągnięcia wyróżniające go w społeczności szkolnej.

Wpis do Złotej Księgi oznacza nadanie uczniowi Tytułu Wzorowego Ucznia.

Od roku szkolnego 2012/2013 Złota Księga dotyczy uczniów od klasy IV.

Od 18 czerwca 2020 roku Tytuł Wzorowego Ucznia wpisuje się na świadectwo w rubryce Szczególne osiągnięcia.

Ważne telefony

Początek strony