pola nadziei szkola

Na stronie https://www.youtube.com/watch?v=IKjJ6DQF7xY można zobaczyć przykład popularnego teledysku ?Smile?, zainspirowanego ideą Flash Mob. Takie zdarzenie jest świetną okazją do przekazania informacji o żonkilowej akcji organizowanej na rzecz Hospicjum. Krótkie wydarzenie mogłoby być zorganizowane na terenie szkoły lub innego bezpiecznego miejsca, uczestnikami mogą być np. uczniowie, nauczyciele, rodzice zaangażowani w Pola Nadziei. Może mieć ono formę tańca, układu choreograficznego lub innej aktywności, której tematem jest pomoc drugiemu człowiekowi, nadzieja, radość, żonkilowa akcja. Prosimy o zarejestrowanie zdarzenia za pomocą aparatu fotograficznego, kamery lub smartfona. Gotowy film o czasie trwania nie dłuższym niż 10 minut, prosimy zapisać na płycie DVD i dostarczyć na adres Hospicjum do dnia 8 maja br.

Spośród najlepszych filmów wyłonimy zwycięzców i zamieścimy na naszym profilu facebookowym.

 Konkurs ?T-shirt Żonkilowego Wolontariusza? - (termin składania prac do 8 maja). Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów. Bawełniana koszulka jest przestrzenią, na której można opowiedzieć krótką historię lub w sposób symboliczny przedstawić nadzieję, zachęcić do działania, pomocy i wolontariatu. W przypadku żonkilowego wolontariusza jest on przede wszystkim narzędziem identyfikacji nie pozbawionym jednak wymiaru ideowego i estetycznego. Bardzo prosimy o przygotowanie modelu koszulki, w której żonkilowy wolontariusz, mógłby wyruszać na kolejne akcje. Uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prosimy o wykonanie projektu na bawełnianej podkoszulce. Natomiast najmłodszych, którzy nie czują się na siłach, aby wykonać model bawełniany zachęcamy do wykonania projektu koszulki w formacie A3 na papierze (bristol, blok techniczny lub inny gruby).Technika wykonania projektów dowolna. Niezależnie od sposobu wykonania na każdej koszulce powinien znaleźć się: adres strony www.polanadziei.pl. Przy wykonywaniu projektu prosimy pamiętać, że kolorami akcji są: zielony, żółty i niebieski.


WAŻNE ? INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W KONKURSACH:

1. Każda z prac przekazanych na konkurs powinna zawierać następujące informacje:

dane twórcy, adres i telefon szkoły oraz nazwisko opiekuna.

2. Przekazanych prac konkursowych nie zwracamy!

3. Prace konkursowe prosimy dostarczyć (osobiście lub pocztą)

do Hospicjum im. św. Łazarza na ul. Fatimską 17. Na kopercie prosimy dopisać nazwę konkursu  i hasło ?Pola Nadziei 2015?.

4. Wzięcie udziału w konkursie jest jednocześnie rozumiane, jako oświadczenie uczestnika, iż przysługują mu prawa autorskie do nadesłanych prac konkursowych. Ponadto, iż autor wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych prac konkursowych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania i szkoły w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach i na stronach internetowych Towarzystwa Przyjaciół Chorych ?Hospicjum im. św. Łazarza?, a także zgadza się na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych Towarzystwa.

5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie.

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego SP ? Anna Perdenia

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu Caritas ? Agnieszka Majcher