Z wielką radością informujemy, że w zbiórce dla Nepalu wspólnymi siłami Uczniów, Rodziców i Nauczycieli udało się zebrać kwotę
1150 zł.
Zebrane środki zasilą konto Caritas Polska dla Nepalu.

 Bardzo dziękujemy!!!
p. Agnieszka Majcher