Myśląc Ojczyzna

Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica,
Która ze mnie przebiega ku innym,
Aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:
Z niej się wyłaniam…
Gdy myślę Ojczyzna –
By zamknąć ją w sobie jak skarb.
Pytam wciąż, jak go pomnożyć,
Jak poszerzyć tę przestrzeń,
Którą wypełnia.

JPII

„Wyraz „ojczyzna” łączy się z pojęciem i rzeczywistością ojca. Ojczyzna to jest poniekąd to samo co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach. To znaczące, że wielokrotnie mówi się też: „ojczyzna-matka”. Ojczyzna, więc to jest dziedzictwo, a równocześnie jest to wynikający z tego dziedzictwa stan posiadania – w tym również ziemi, terytorium, ale jeszcze bardziej wartości i treści duchowych, jakie składają się na kulturę danego narodu”.

Pamięć i tożsamość

„I dlatego pozwólcie – że zanim odejdę – popatrzę jeszcze stąd na Kraków, na ten Kraków, w którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga – i popatrzę stąd na Polskę…
I dlatego – zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię “Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, – abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, – abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.
Proszę was o to przez pamięć i przez potężne wstawiennictwo Bogarodzicy z Jasnej Góry i wszystkich Jej sanktuariów na ziemi polskiej, przez pamięć św. Wojciecha, który zginął dla Chrystusa nad Bałtykiem, przez pamięć św. Stanisława, który legł pod mieczem królewskim na Skałce.
Proszę was oto. Amen”

Homilia na Błoniach krakowskich 1979.
Jan Paweł II

flaga polska falowana

KONKURS JĘZYKOWY„Fascinating facts about the history of Poland that I should know”
Regulamin konkursu:
1. Celem konkursu jest uczczenie rocznicy stulecia niepodległości Polski poprzez przywołanie znaczących wydarzeń lub postaci w historii Polski.
2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie SP i GIM.
3. Praca konkursowa powinna mieć formę plakatu – ilustracji i tekstu do ilustracji w języku angielskim. Ilustracja może być wykonana dowolną techniką. Praca musi być wykonana samodzielnie.
4. Ostateczny termin dostarczenia prac przez uczniów: 19 listopada 2018r.
5. Jury złożone z nauczycieli języka angielskiego oraz nauczyciela plastyki oceni prace w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI oraz VII, VIII i 3 GIM.
6. Prace będą oceniane pod kątem poprawności językowej, oryginalności i walorów artystycznych.

w imieniu organizatorów: p. B. Radwan

zakr 2018

flaga polska falowana

Regulamin szkolnego konkursu literackiego

 1. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów SP.
 2. Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych, promowanie wiedzy o Polsce, wspieranie zainteresowań uczniów i umożliwienie im twórczego współzawodnictwa.
 3. Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych: klasy I-III, IV-VI, VII-VIII.
 4. Tematy do wyboru:

Czym jest dla mnie ojczyzna?

Dlaczego kocham Polskę?

Co to znaczy, że jestem Polakiem?

 1. Forma literacka: dowolna (np. rozprawka, esej, wiersz, opowiadanie).
 2. Termin oddawania prac: 25 listopada 2018. Miejsce składania prac – pracownia nauczycielska na półpiętrze.

  Opiekun Samorządu Uczniowskiego SP

flaga polska falowana

KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM i LICEUM
- wspólne świętowanie Stulecia Odzyskania Niepodległości

REGULAMIN

 1. Termin i miejsce: 8 listopada 2018, aula szkolna, godz. 14.00 SP, 15.00 Gim i LO.

PLAKAT Jastrun

Różańcowy Konkurs Październikowy

 1. Tematem i przedmiotem konkursu jest rysunek ilustrujący motyw:

„Módlmy się różańcem za nas, nasze rodziny, naszą szkołę, Ojczyznę i Kościół”.

 1. Konkurs jest skierowany do uczniów SP.
 2. Format pracy A4, technika dowolna.
 3. Pracę należy podpisać imieniem, nazwiskiem, podać klasę i szkołę.

Termin oddawania prac przedłużono do 29 października 2018. Miejsce składania prac – pracownia nauczycielska na półpiętrze.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego SP

flaga polska falowana

Regulamin Konkursu na Najpiękniejszą Fotografię Flagi Polski

 1. W konkursie mogą wziąć uczniowie SP, Gim i LO.
 2. Celem konkursu jest upowszechnienie przywiązania i szacunku dla flagi naszej Ojczyzny i uczczenie 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
 3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia polskiej flagi, wyeksponowanej na czas świętowania. Format zdjęcia dowolny.
 4. Każde zdjęcie należy podpisać podając imię i nazwisko ucznia, szkołę i tytuł zdjęcia.
 5. Termin oddawania prac – 25 listopada 2018r.
 6. Zdjęcia, w formie wydrukowanej, należy oddawać  do pracowni nauczycielskiej, na półpiętrze. Elektroniczne wersje zdjęć z nazwą: "KONKURS FLAGI" wysyłamy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Opiekun Samorządu Uczniowskiego SP

flaga polska falowana

Regulamin Konkursu „Laurka dla Ojczyzny”

 1. Celem konkursu jest radosne świętowanie i podkreślenie rangi Rocznicy Odzyskania Niepodległości .
 2. Przedmiotem konkursu jest wymyślenie pięknych życzeń i upiększenie rysunkami laurki dla Polski z okazji Jej Urodzin.
 3. W konkursie biorą udział uczniowie SP w kategoriach klas I - III oraz starsi IV – VIII.
 4. Najwyżej oceniane będą najpiękniej napisane, najmądrzejsze i najładniej zilustrowane życzenia.
 5. Termin oddawania prac 31X.
 6. Prace oddajemy na ręce wychowawców.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego SP

Zapraszamy do konkursu muzycznego w ramach VII Festiwalu Anielskiego w naszych szkołach.

Agnieszka

Uczennica klasy Va i sumienna uczestniczka koła literackiego - Agnieszka Sołtys - zajęła I miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie Literackim "Dom, rodzina, miłość - utrata tych wartości to bezdomność". Pięknie reprezentowała naszą szkołę na rozdaniu nagród, które odbyło się 4.10.2018 r. w Kaliszu. Uczestniczyła też w dwudniowej wycieczce połączonej ze zwiedzaniem i wieloma atrakcjami.

Serdecznie gratulujemy Agnieszce i życzymy dalszych sukcesów!

p. Monika Nikiel

KONKURS MISJE STRONA

turysta1W dniu 19 września w naszej szkole odbył sie Konkurs Piesni Harcerskiej i Turystycznej, podczas którego uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne.
I miejsce zdobył Wiktor Kaczmarczyk z kl. Va piosenką pt. Bieszczadzkie anioły, II miejsce - duet Agnieszka Sołtys i Gabrysia Wierzbicka z tej samej klasy. Dziewczynki zaprezentowały piosenkę pt. Mały obóz. III nagrodę wyśpiewał Nikodem Rinchowski z kl. VIa (piosenka pt. Bieszczadzki trakt). W konkursie brał udział także uczeń kl. IIIA gimnazjum Krzysztof Kozik, który zaprezentowal piosenkę pt. Majster Bieda.

Wszystkim wykonawcom gratulujemy!

p. K. Śmiałkowska

Rozkład dzwonków

 • 0 7.30 –  8.15
 • 1 8.20 –  9.05
 • 2 9.15 – 10.00
 • 3 10.10 – 10.55
 • 4 11.10 – 11.55
 • 5 12.05 – 12.50
 • 6 13.00 – 13.45
 • 7 14.05 – 14.50

Kalendarz roku szkolnego

Zimowa przerwa świąteczna: 22.12.18-1.01.19
Ferie zimowe: 14-25.01.19
Rekolekcje dla SP: 18-20.03.19
Rekolekcje dla G i LO: 15-17.04.19
Wiosenna przerwa świąteczna: 18-23.04.19
Zakończenie roku szkolnego: 19.06.19

Harmonogram zebrań rodziców

 • 21 września 2018
 • 16 listopada 2018
 • 11 stycznia 2019
 • 15 marca 2019
 • 24 maja 2019

logotyp program uczymy dzieci programowac

Programy profilaktyczne

www.opoka.org.pl

Ważne telefony

Początek strony